Dosiahnuté úspechy celkom
70

Aktuálny titul

Minulých 10 úspechov

Aréna
Mon, 03.06.2019 - 11:36:44
10
Smrť v piesku arény

Prehra v aréne, keď zostávajúci počet bodov života klesne pod 10

Aréna
Mon, 27.05.2019 - 01:40:06
10
Smrť v piesku arény

Prehra v aréne, keď zostávajúci počet bodov života klesne pod 10

Sociálne
Sun, 26.05.2019 - 23:56:34
1
Upozornenie na seba

Výrazná osobnosť, ktorej profil študujú iní bojovníci. Počítané každých 5 minút.

Aréna
Mon, 06.05.2019 - 14:49:38
10
Odolanie zraneniam

Inkasuj zranenia počas súbojov v aréne

Obchod
Sun, 14.04.2019 - 11:14:31
3
Úspešné aukcie

Získanie predmetov ich vydražením v aukcii

Obchod
Sun, 14.04.2019 - 10:57:37
3
Nákupy v obchodoch

Nakúpenie potrebných vecí z ponuky obchodníkov

Všeobecné
Thu, 11.04.2019 - 08:25:51
10
Získavanie cti

Zvyšovanie svojej cti prácou a plnením úloh

Všeobecné
Thu, 11.04.2019 - 08:23:11
10
Získavanie zlata

Získanie zlata z odmien, výhier, z predaja tovarov, ktoré ešte neprešli trhom,...

Obchod
Thu, 11.04.2019 - 08:18:13
3
Vrátenie do obchodu

Odovzdanie prebytočných vecí obchodníkovi za ich hodnotu

Predmety
Fri, 29.03.2019 - 09:34:57
10
Nájdenie predmetov

Vylepšenie vybavenia nájdenými predmetmi.
Výber spomedzi titulov

Všeobecné 20

Získavanie zlata
3.952 / 100.000
10

Získanie zlata z odmien, výhier, z predaja tovarov, ktoré ešte neprešli trhom,...

Trénovanie sily
0 / 50
0

Zvýšenie sily sa prejaví na spôsobených zraneniach

Trénovanie zručnosti
0 / 50
0

Trénuj, aby Ti stúpala zručnosť

Trénovanie obratnosti
0 / 50
0

Zvýšenie obratnosti umožní vyhnúť sa zásahom

Trénovanie zdatnosti
0 / 50
0

Venuj sa tréningu zdatnosti

Trénovanie charizmy
0 / 50
0

Trénuj, aby si sa stal charizmatickým

Trénovanie inteligencie
0 / 50
0

Zvyšovanie inteligencie tréningom

Získavanie cti
180 / 500
10

Zvyšovanie svojej cti prácou a plnením úloh

Získavanie cti (Provinciarum)
0 / 100
0

Získaj viac cti súbojmi v Aréne Provinciarum.

Získavanie slávy
0 / 10
0

Preslávenie sa bojmi v žalároch

Získavanie slávy (Provinciarum)
0 / 100
0

Získavaj slávu súbojmi v Circu Provinciarum

Zapojenie sa do práce
0 / 1
0

Ukončenie práce podľa výberu

Predmety 10

Nájdenie predmetov
41 / 100
10

Vylepšenie vybavenia nájdenými predmetmi.

Nájdenie modrých predmetov
0 / 10
0

Nájdi predmety Neptúna (modré).

Nájdenie ružových predmetov
0 / 1
0

Nájdi predmety Marsa (ružové).

Nájdenie oranžových predmetov
0 / 1
0

Nájdi predmety Jupitera (oranžové).

Sociálne 1

Rozšírenie zoznamu priateľov
0 / 1
0

Pridaj gladiátorov do svojho zoznamu priateľov

Prehliadanie profilov
4 / 10
0

Zisťovanie informácií z profilov iných bojovníkov. Počíta sa každých 5 minút.

Upozornenie na seba
21 / 500
1

Výrazná osobnosť, ktorej profil študujú iní bojovníci. Počítané každých 5 minút.

Spolok 0

Darovanie zlata
0 / 2.000
0

Vloženie zlata do spolkovej pokladnice

Uloženie výbavy
0 / 1
0

Vloženie výbavy do spolkového skladu

Podstúpenie liečenia
0 / 1
0

Využitie služieb spolkového lekára

Navštívenie chrámu
0 / 1
0

Vzývanie bohov v spolkovom chráme, pre získanie požehnania

Vojny proti iným spolkom
0 / 1
0

Zapojenie sa do spolkových vojen

Víťazné spolkové vojny
0 / 1
0

Prispej k víťazstvu svojho spolku v spolkovej vojne

Vloženie zvitkov
0 / 1
0

Vloženie zvitkov do spolkovej knižnice

Aktivácia zvitkov
0 / 1
0

Aktivácia zvitkov, uložených v spolkovej knižnici

Odchytenie vládcu žalára
0 / 1
0

Odchyť vládcu žalára a zatvor ho do Negotia X svojho spolku

Porazenie vládcov žalárov
0 / 1
0

Porazenie odchytených vládcov v Negotiu X

Obchod 9

Vrátenie do obchodu
26 / 150
3

Odovzdanie prebytočných vecí obchodníkovi za ich hodnotu

Nákupy v obchodoch
15 / 150
3

Nakúpenie potrebných vecí z ponuky obchodníkov

Predaj tovarov na trhu
0 / 5
0

Úspešný predaj nepotrebných vecí na trhu

Nakúpenie tovarov na trhu
0 / 5
0

Nakúpenie potrebných vecí na trhu

Úspešné aukcie
3 / 10
3

Získanie predmetov ich vydražením v aukcii

Aréna 30

Víťazstvá v aréne
1 / 5
0

Triumfovanie nad protivníkmi v aréne

Triumfovanie v Aréne Provinciarum
0 / 5
0

Poraz ďalších súperov v Aréne Provinciarum.

Zraňovanie
163 / 500
0

Spôsob svojim súperom v aréne čo najväčšie zranenia

Odolanie zraneniam
2.178 / 5.000
10

Inkasuj zranenia počas súbojov v aréne

Pohltenie zásahov
24 / 500
0

Kvalitnou výstrojou minimalizuj zranenia v aréne

Reťaz víťazstiev
1 / 2
0

Triumfuj viackrát po sebe v piesku arény

Šampión arény
0 / 1
0

Prebojovanie sa na vrchol arény

Usmrtenie bojovníkov
0 / 2
0

Porazenie iného gladiátora v aréne tak, že mu zostane menej ako 10 bodov života

Smrť v piesku arény
10 / 150
20

Prehra v aréne, keď zostávajúci počet bodov života klesne pod 10

Boje bez výstroje a zbraní
0 / 1
0

Poraz súpera v aréne v boji bez výstroje a zbraní

Circus Turma 0

Triumfovanie v Circu Turma
0 / 5
0

Slávne víťazstvá v aréne Circu Turma

Triumfovanie v Circu Provinciarum
0 / 5
0

Zvíťaz nad súpermi v Circu Provinciarum

Spôsobenie zranení
0 / 500
0

Zranenia, spôsobené v Circu Turma

Inkasovanie zranení
0 / 500
0

Zranenia, utŕžené v aréne Circu Turma

Pohltenie zásahov
0 / 500
0

Zásahy, pohltené v Circu Turma

Víťazné série
0 / 2
0

Vyhraj viac súbojov po sebe v aréne Circu Turma

Šampión Circu Turma
0 / 1
0

Prebojovanie sa na vrchol v aréne Circu Turma

Žaláre 0

Úspešne ukončené žaláre
0 / 1
0

Presekaj si cestu žalármi a poraz ich vládcov

Podsvetie 0

Luciferov trest
0 / 1
0

Poraz Lucifera na normálnej obtiažnosti

Prekliatie podsvetia
0 / 1
0

Poraz Lucifera na strednú obtiažnosť

Nech žije cisár
0 / 1
0

Poraz Lucifera na najvyššej obtiažnosti