Dosiahnuté úspechy celkom
198

Aktuálny titul

Minulých 10 úspechov

Aréna
Sat, 31.08.2019 - 14:16:13
10
Zraňovanie

Spôsob svojim súperom v aréne čo najväčšie zranenia

Aréna
Wed, 28.08.2019 - 10:45:15
10
Reťaz víťazstiev

Triumfuj viackrát po sebe v piesku arény

Aréna
Sun, 25.08.2019 - 13:33:38
10
Víťazstvá v aréne

Triumfovanie nad protivníkmi v aréne

Aréna
Mon, 12.08.2019 - 11:23:32
10
Smrť v piesku arény

Prehra v aréne, keď zostávajúci počet bodov života klesne pod 10

Circus Turma
Sun, 11.08.2019 - 02:41:12
10
Inkasovanie zranení

Zranenia, utŕžené v aréne Circu Turma

Circus Turma
Fri, 05.07.2019 - 22:08:34
10
Spôsobenie zranení

Zranenia, spôsobené v Circu Turma

Aréna
Wed, 03.07.2019 - 19:53:52
10
Odolanie zraneniam

Inkasuj zranenia počas súbojov v aréne

Circus Turma
Wed, 03.07.2019 - 14:00:50
10
Inkasovanie zranení

Zranenia, utŕžené v aréne Circu Turma

Všeobecné
Mon, 06.05.2019 - 04:49:24
10
Získavanie zlata

Získanie zlata z odmien, výhier, z predaja tovarov, ktoré ešte neprešli trhom,...

Aréna
Tue, 16.04.2019 - 17:42:26
10
Zraňovanie

Spôsob svojim súperom v aréne čo najväčšie zranenia
Výber spomedzi titulov

Všeobecné 60

Získavanie zlata
234.236 / 1.000.000
20

Získanie zlata z odmien, výhier, z predaja tovarov, ktoré ešte neprešli trhom,...

Trénovanie sily
24 / 50
0

Zvýšenie sily sa prejaví na spôsobených zraneniach

Trénovanie zručnosti
34 / 50
0

Trénuj, aby Ti stúpala zručnosť

Trénovanie obratnosti
40 / 50
0

Zvýšenie obratnosti umožní vyhnúť sa zásahom

Trénovanie zdatnosti
27 / 50
0

Venuj sa tréningu zdatnosti

Trénovanie charizmy
26 / 50
0

Trénuj, aby si sa stal charizmatickým

Trénovanie inteligencie
28 / 50
0

Zvyšovanie inteligencie tréningom

Získavanie cti
1.043 / 10.000
20

Zvyšovanie svojej cti prácou a plnením úloh

Získavanie cti (Provinciarum)
30 / 100
0

Získaj viac cti súbojmi v Aréne Provinciarum.

Získavanie slávy
0 / 10
0

Preslávenie sa bojmi v žalároch

Získavanie slávy (Provinciarum)
0 / 100
0

Získavaj slávu súbojmi v Circu Provinciarum

Zapojenie sa do práce
72 / 150
20

Ukončenie práce podľa výberu

Predmety 10

Nájdenie predmetov
39 / 100
10

Vylepšenie vybavenia nájdenými predmetmi.

Nájdenie modrých predmetov
0 / 10
0

Nájdi predmety Neptúna (modré).

Nájdenie ružových predmetov
0 / 1
0

Nájdi predmety Marsa (ružové).

Nájdenie oranžových predmetov
0 / 1
0

Nájdi predmety Jupitera (oranžové).

Sociálne 5

Rozšírenie zoznamu priateľov
1 / 5
3

Pridaj gladiátorov do svojho zoznamu priateľov

Prehliadanie profilov
68 / 500
1

Zisťovanie informácií z profilov iných bojovníkov. Počíta sa každých 5 minút.

Upozornenie na seba
115 / 500
1

Výrazná osobnosť, ktorej profil študujú iní bojovníci. Počítané každých 5 minút.

Spolok 0

Darovanie zlata
0 / 2.000
0

Vloženie zlata do spolkovej pokladnice

Uloženie výbavy
0 / 1
0

Vloženie výbavy do spolkového skladu

Podstúpenie liečenia
0 / 1
0

Využitie služieb spolkového lekára

Navštívenie chrámu
0 / 1
0

Vzývanie bohov v spolkovom chráme, pre získanie požehnania

Vojny proti iným spolkom
0 / 1
0

Zapojenie sa do spolkových vojen

Víťazné spolkové vojny
0 / 1
0

Prispej k víťazstvu svojho spolku v spolkovej vojne

Vloženie zvitkov
0 / 1
0

Vloženie zvitkov do spolkovej knižnice

Aktivácia zvitkov
0 / 1
0

Aktivácia zvitkov, uložených v spolkovej knižnici

Odchytenie vládcu žalára
0 / 1
0

Odchyť vládcu žalára a zatvor ho do Negotia X svojho spolku

Porazenie vládcov žalárov
0 / 1
0

Porazenie odchytených vládcov v Negotiu X

Obchod 3

Vrátenie do obchodu
61 / 150
3

Odovzdanie prebytočných vecí obchodníkovi za ich hodnotu

Nákupy v obchodoch
2 / 10
0

Nakúpenie potrebných vecí z ponuky obchodníkov

Predaj tovarov na trhu
0 / 5
0

Úspešný predaj nepotrebných vecí na trhu

Nakúpenie tovarov na trhu
0 / 5
0

Nakúpenie potrebných vecí na trhu

Úspešné aukcie
1 / 2
0

Získanie predmetov ich vydražením v aukcii

Aréna 90

Víťazstvá v aréne
7 / 100
10

Triumfovanie nad protivníkmi v aréne

Triumfovanie v Aréne Provinciarum
4 / 5
0

Poraz ďalších súperov v Aréne Provinciarum.

Zraňovanie
5.831 / 100.000
20

Spôsob svojim súperom v aréne čo najväčšie zranenia

Odolanie zraneniam
19.303 / 100.000
20

Inkasuj zranenia počas súbojov v aréne

Pohltenie zásahov
459 / 500
0

Kvalitnou výstrojou minimalizuj zranenia v aréne

Reťaz víťazstiev
2 / 10
10

Triumfuj viackrát po sebe v piesku arény

Šampión arény
1 / 20
10

Prebojovanie sa na vrchol arény

Usmrtenie bojovníkov
0 / 2
0

Porazenie iného gladiátora v aréne tak, že mu zostane menej ako 10 bodov života

Smrť v piesku arény
13 / 150
20

Prehra v aréne, keď zostávajúci počet bodov života klesne pod 10

Boje bez výstroje a zbraní
0 / 1
0

Poraz súpera v aréne v boji bez výstroje a zbraní

Circus Turma 30

Triumfovanie v Circu Turma
0 / 5
0

Slávne víťazstvá v aréne Circu Turma

Triumfovanie v Circu Provinciarum
0 / 5
0

Zvíťaz nad súpermi v Circu Provinciarum

Spôsobenie zranení
2.251 / 5.000
10

Zranenia, spôsobené v Circu Turma

Inkasovanie zranení
10.989 / 100.000
20

Zranenia, utŕžené v aréne Circu Turma

Pohltenie zásahov
62 / 500
0

Zásahy, pohltené v Circu Turma

Víťazné série
0 / 2
0

Vyhraj viac súbojov po sebe v aréne Circu Turma

Šampión Circu Turma
0 / 1
0

Prebojovanie sa na vrchol v aréne Circu Turma

Žaláre 0

Úspešne ukončené žaláre
0 / 1
0

Presekaj si cestu žalármi a poraz ich vládcov

Podsvetie 0

Luciferov trest
0 / 1
0

Poraz Lucifera na normálnej obtiažnosti

Prekliatie podsvetia
0 / 1
0

Poraz Lucifera na strednú obtiažnosť

Nech žije cisár
0 / 1
0

Poraz Lucifera na najvyššej obtiažnosti