Dosiahnuté úspechy celkom
2672

Aktuálny titul

Minulých 10 úspechov

Spolok
Wed, 28.08.2019 - 03:50:49
10
Víťazné spolkové vojny

Prispej k víťazstvu svojho spolku v spolkovej vojne

Spolok
Sun, 14.07.2019 - 10:10:42
10
Vojny proti iným spolkom

Zapojenie sa do spolkových vojen

Obchod
Tue, 02.07.2019 - 20:59:51
3
Nákupy v obchodoch

Nakúpenie potrebných vecí z ponuky obchodníkov

Spolok
Mon, 17.06.2019 - 09:54:33
10
Vojny proti iným spolkom

Zapojenie sa do spolkových vojen

Spolok
Mon, 17.06.2019 - 07:59:50
10
Navštívenie chrámu

Vzývanie bohov v spolkovom chráme, pre získanie požehnania

Spolok
Sun, 02.06.2019 - 17:41:14
10
Darovanie zlata

Vloženie zlata do spolkovej pokladnice

Aréna
Wed, 08.05.2019 - 21:55:14
10
Odolanie zraneniam

Inkasuj zranenia počas súbojov v aréne

Všeobecné
Mon, 15.04.2019 - 13:30:08
10
Zapojenie sa do práce

Ukončenie práce podľa výberu

Spolok
Thu, 04.04.2019 - 20:53:22
10
Darovanie zlata

Vloženie zlata do spolkovej pokladnice

Circus Turma
Tue, 02.04.2019 - 21:01:01
10
Pohltenie zásahov

Zásahy, pohltené v Circu Turma
Výber spomedzi titulov

Všeobecné 560

Získavanie zlata
4.294.967.295 / 50.000.000
50

Získanie zlata z odmien, výhier, z predaja tovarov, ktoré ešte neprešli trhom,...

Trénovanie sily
544 / 300
50

Zvýšenie sily sa prejaví na spôsobených zraneniach

Trénovanie zručnosti
660 / 300
50

Trénuj, aby Ti stúpala zručnosť

Trénovanie obratnosti
661 / 300
50

Zvýšenie obratnosti umožní vyhnúť sa zásahom

Trénovanie zdatnosti
586 / 300
50

Venuj sa tréningu zdatnosti

Trénovanie charizmy
660 / 300
50

Trénuj, aby si sa stal charizmatickým

Trénovanie inteligencie
660 / 300
50

Zvyšovanie inteligencie tréningom

Získavanie cti
90.821.273 / 50.000.000
50

Zvyšovanie svojej cti prácou a plnením úloh

Získavanie cti (Provinciarum)
113.122 / 150.000
30

Získaj viac cti súbojmi v Aréne Provinciarum.

Získavanie slávy
133.773 / 150.000
40

Preslávenie sa bojmi v žalároch

Získavanie slávy (Provinciarum)
603.382 / 1.000.000
40

Získavaj slávu súbojmi v Circu Provinciarum

Zapojenie sa do práce
4.984 / 2.000
50

Ukončenie práce podľa výberu

Predmety 200

Nájdenie predmetov
71.878 / 5.000
50

Vylepšenie vybavenia nájdenými predmetmi.

Nájdenie modrých predmetov
47.565 / 450
50

Nájdi predmety Neptúna (modré).

Nájdenie ružových predmetov
8.016 / 150
50

Nájdi predmety Marsa (ružové).

Nájdenie oranžových predmetov
1.919 / 150
50

Nájdi predmety Jupitera (oranžové).

Sociálne 7

Rozšírenie zoznamu priateľov
2 / 5
3

Pridaj gladiátorov do svojho zoznamu priateľov

Prehliadanie profilov
3.362 / 10.000
2

Zisťovanie informácií z profilov iných bojovníkov. Počíta sa každých 5 minút.

Upozornenie na seba
1.000 / 10.000
2

Výrazná osobnosť, ktorej profil študujú iní bojovníci. Počítané každých 5 minút.

Spolok 240

Darovanie zlata
117.911.329 / 160.000.000
40

Vloženie zlata do spolkovej pokladnice

Uloženie výbavy
17 / 20
20

Vloženie výbavy do spolkového skladu

Podstúpenie liečenia
617 / 1.000
40

Využitie služieb spolkového lekára

Navštívenie chrámu
12 / 20
10

Vzývanie bohov v spolkovom chráme, pre získanie požehnania

Vojny proti iným spolkom
196 / 400
30

Zapojenie sa do spolkových vojen

Víťazné spolkové vojny
66 / 200
30

Prispej k víťazstvu svojho spolku v spolkovej vojne

Vloženie zvitkov
1 / 5
10

Vloženie zvitkov do spolkovej knižnice

Aktivácia zvitkov
0 / 1
0

Aktivácia zvitkov, uložených v spolkovej knižnici

Odchytenie vládcu žalára
277 / 400
30

Odchyť vládcu žalára a zatvor ho do Negotia X svojho spolku

Porazenie vládcov žalárov
85 / 100
30

Porazenie odchytených vládcov v Negotiu X

Obchod 45

Vrátenie do obchodu
80.636 / 150.000
12

Odovzdanie prebytočných vecí obchodníkovi za ich hodnotu

Nákupy v obchodoch
153 / 1.000
6

Nakúpenie potrebných vecí z ponuky obchodníkov

Predaj tovarov na trhu
64 / 200
6

Úspešný predaj nepotrebných vecí na trhu

Nakúpenie tovarov na trhu
154 / 200
6

Nakúpenie potrebných vecí na trhu

Úspešné aukcie
13.567 / 1.000
15

Získanie predmetov ich vydražením v aukcii

Aréna 270

Víťazstvá v aréne
93 / 100
10

Triumfovanie nad protivníkmi v aréne

Triumfovanie v Aréne Provinciarum
6.386 / 50.000
40

Poraz ďalších súperov v Aréne Provinciarum.

Zraňovanie
28.317.027 / 10.000.000
50

Spôsob svojim súperom v aréne čo najväčšie zranenia

Odolanie zraneniam
14.360.427 / 10.000.000
50

Inkasuj zranenia počas súbojov v aréne

Pohltenie zásahov
2.145.048 / 10.000.000
40

Kvalitnou výstrojou minimalizuj zranenia v aréne

Reťaz víťazstiev
54 / 200
30

Triumfuj viackrát po sebe v piesku arény

Šampión arény
0 / 1
0

Prebojovanie sa na vrchol arény

Usmrtenie bojovníkov
1.746 / 2.000
40

Porazenie iného gladiátora v aréne tak, že mu zostane menej ako 10 bodov života

Smrť v piesku arény
2 / 10
10

Prehra v aréne, keď zostávajúci počet bodov života klesne pod 10

Boje bez výstroje a zbraní
0 / 1
0

Poraz súpera v aréne v boji bez výstroje a zbraní

Circus Turma 240

Triumfovanie v Circu Turma
22 / 100
10

Slávne víťazstvá v aréne Circu Turma

Triumfovanie v Circu Provinciarum
62.206 / 50.000
50

Zvíťaz nad súpermi v Circu Provinciarum

Spôsobenie zranení
1.021.014.869 / 10.000.000
50

Zranenia, spôsobené v Circu Turma

Inkasovanie zranení
770.887.277 / 10.000.000
50

Zranenia, utŕžené v aréne Circu Turma

Pohltenie zásahov
12.231.067 / 10.000.000
50

Zásahy, pohltené v Circu Turma

Víťazné série
17 / 50
20

Vyhraj viac súbojov po sebe v aréne Circu Turma

Šampión Circu Turma
1 / 20
10

Prebojovanie sa na vrchol v aréne Circu Turma

Žaláre 40

Úspešne ukončené žaláre
3.040 / 8.000
40

Presekaj si cestu žalármi a poraz ich vládcov

Podsvetie 1070

Luciferov trest
134 / 50
250

Poraz Lucifera na normálnej obtiažnosti

Prekliatie podsvetia
1 / 25
50

Poraz Lucifera na strednú obtiažnosť

Nech žije cisár
61 / 50
770

Poraz Lucifera na najvyššej obtiažnosti