Dosiahnuté úspechy celkom
1989

Aktuálny titul Uctievaný

Minulých 10 úspechov

Spolok
Thu, 06.06.2019 - 13:38:07
10
Víťazné spolkové vojny

Prispej k víťazstvu svojho spolku v spolkovej vojne

Všeobecné
Mon, 05.11.2018 - 00:10:51
10
Trénovanie sily

Zvýšenie sily sa prejaví na spôsobených zraneniach

Spolok
Sat, 27.10.2018 - 16:20:58
10
Uloženie výbavy

Vloženie výbavy do spolkového skladu

Všeobecné
Sat, 27.10.2018 - 10:54:30
10
Získavanie cti

Zvyšovanie svojej cti prácou a plnením úloh

Všeobecné
Sat, 13.10.2018 - 14:11:28
10
Trénovanie sily

Zvýšenie sily sa prejaví na spôsobených zraneniach

Spolok
Thu, 11.10.2018 - 12:13:42
10
Podstúpenie liečenia

Využitie služieb spolkového lekára

Obchod
Thu, 13.09.2018 - 09:05:00
3
Predaj tovarov na trhu

Úspešný predaj nepotrebných vecí na trhu

Podsvetie
Sat, 08.09.2018 - 19:37:21
150
Luciferov trest

Poraz Lucifera na normálnej obtiažnosti

Všeobecné
Wed, 05.09.2018 - 07:43:26
10
Trénovanie zdatnosti

Venuj sa tréningu zdatnosti

Všeobecné
Wed, 29.08.2018 - 11:00:59
10
Trénovanie charizmy

Trénuj, aby si sa stal charizmatickým
Výber spomedzi titulov

Všeobecné 560

Získavanie zlata
4.294.967.295 / 50.000.000
50

Získanie zlata z odmien, výhier, z predaja tovarov, ktoré ešte neprešli trhom,...

Trénovanie sily
435 / 300
50

Zvýšenie sily sa prejaví na spôsobených zraneniach

Trénovanie zručnosti
618 / 300
50

Trénuj, aby Ti stúpala zručnosť

Trénovanie obratnosti
621 / 300
50

Zvýšenie obratnosti umožní vyhnúť sa zásahom

Trénovanie zdatnosti
622 / 300
50

Venuj sa tréningu zdatnosti

Trénovanie charizmy
616 / 300
50

Trénuj, aby si sa stal charizmatickým

Trénovanie inteligencie
620 / 300
50

Zvyšovanie inteligencie tréningom

Získavanie cti
65.294.686 / 50.000.000
50

Zvyšovanie svojej cti prácou a plnením úloh

Získavanie cti (Provinciarum)
334.223 / 1.000.000
40

Získaj viac cti súbojmi v Aréne Provinciarum.

Získavanie slávy
91.431 / 150.000
40

Preslávenie sa bojmi v žalároch

Získavanie slávy (Provinciarum)
88.123 / 150.000
30

Získavaj slávu súbojmi v Circu Provinciarum

Zapojenie sa do práce
3.011 / 2.000
50

Ukončenie práce podľa výberu

Predmety 200

Nájdenie predmetov
60.994 / 5.000
50

Vylepšenie vybavenia nájdenými predmetmi.

Nájdenie modrých predmetov
41.424 / 450
50

Nájdi predmety Neptúna (modré).

Nájdenie ružových predmetov
5.626 / 150
50

Nájdi predmety Marsa (ružové).

Nájdenie oranžových predmetov
1.178 / 150
50

Nájdi predmety Jupitera (oranžové).

Sociálne 7

Rozšírenie zoznamu priateľov
3 / 5
3

Pridaj gladiátorov do svojho zoznamu priateľov

Prehliadanie profilov
2.035 / 10.000
2

Zisťovanie informácií z profilov iných bojovníkov. Počíta sa každých 5 minút.

Upozornenie na seba
4.023 / 10.000
2

Výrazná osobnosť, ktorej profil študujú iní bojovníci. Počítané každých 5 minút.

Spolok 210

Darovanie zlata
134.114.852 / 160.000.000
40

Vloženie zlata do spolkovej pokladnice

Uloženie výbavy
19 / 20
20

Vloženie výbavy do spolkového skladu

Podstúpenie liečenia
359 / 1.000
40

Využitie služieb spolkového lekára

Navštívenie chrámu
0 / 1
0

Vzývanie bohov v spolkovom chráme, pre získanie požehnania

Vojny proti iným spolkom
399 / 400
30

Zapojenie sa do spolkových vojen

Víťazné spolkové vojny
258 / 500
40

Prispej k víťazstvu svojho spolku v spolkovej vojne

Vloženie zvitkov
0 / 1
0

Vloženie zvitkov do spolkovej knižnice

Aktivácia zvitkov
0 / 1
0

Aktivácia zvitkov, uložených v spolkovej knižnici

Odchytenie vládcu žalára
270 / 400
30

Odchyť vládcu žalára a zatvor ho do Negotia X svojho spolku

Porazenie vládcov žalárov
1 / 5
10

Porazenie odchytených vládcov v Negotiu X

Obchod 42

Vrátenie do obchodu
49.544 / 50.000
9

Odovzdanie prebytočných vecí obchodníkovi za ich hodnotu

Nákupy v obchodoch
633 / 1.000
6

Nakúpenie potrebných vecí z ponuky obchodníkov

Predaj tovarov na trhu
188 / 200
6

Úspešný predaj nepotrebných vecí na trhu

Nakúpenie tovarov na trhu
98 / 200
6

Nakúpenie potrebných vecí na trhu

Úspešné aukcie
3.270 / 1.000
15

Získanie predmetov ich vydražením v aukcii

Aréna 320

Víťazstvá v aréne
312 / 500
20

Triumfovanie nad protivníkmi v aréne

Triumfovanie v Aréne Provinciarum
20.455 / 50.000
40

Poraz ďalších súperov v Aréne Provinciarum.

Zraňovanie
82.050.947 / 10.000.000
50

Spôsob svojim súperom v aréne čo najväčšie zranenia

Odolanie zraneniam
37.859.846 / 10.000.000
50

Inkasuj zranenia počas súbojov v aréne

Pohltenie zásahov
6.102.855 / 10.000.000
40

Kvalitnou výstrojou minimalizuj zranenia v aréne

Reťaz víťazstiev
15 / 50
20

Triumfuj viackrát po sebe v piesku arény

Šampión arény
44 / 100
20

Prebojovanie sa na vrchol arény

Usmrtenie bojovníkov
5.189 / 2.000
50

Porazenie iného gladiátora v aréne tak, že mu zostane menej ako 10 bodov života

Smrť v piesku arény
250 / 500
30

Prehra v aréne, keď zostávajúci počet bodov života klesne pod 10

Boje bez výstroje a zbraní
0 / 1
0

Poraz súpera v aréne v boji bez výstroje a zbraní

Circus Turma 210

Triumfovanie v Circu Turma
23 / 100
10

Slávne víťazstvá v aréne Circu Turma

Triumfovanie v Circu Provinciarum
11.277 / 50.000
40

Zvíťaz nad súpermi v Circu Provinciarum

Spôsobenie zranení
44.320.527 / 10.000.000
50

Zranenia, spôsobené v Circu Turma

Inkasovanie zranení
118.030.761 / 10.000.000
50

Zranenia, utŕžené v aréne Circu Turma

Pohltenie zásahov
1.793.838 / 10.000.000
40

Zásahy, pohltené v Circu Turma

Víťazné série
4 / 10
10

Vyhraj viac súbojov po sebe v aréne Circu Turma

Šampión Circu Turma
2 / 20
10

Prebojovanie sa na vrchol v aréne Circu Turma

Žaláre 40

Úspešne ukončené žaláre
1.692 / 8.000
40

Presekaj si cestu žalármi a poraz ich vládcov

Podsvetie 400

Luciferov trest
123 / 50
250

Poraz Lucifera na normálnej obtiažnosti

Prekliatie podsvetia
2 / 25
50

Poraz Lucifera na strednú obtiažnosť

Nech žije cisár
10 / 25
100

Poraz Lucifera na najvyššej obtiažnosti